Pravilnik o posebnim elementima procene rizika, posebnim kriterijumima za procenu rizika, posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora i učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora zdravstvene inspekcije („Sl. glasnik RS”, br. 39/2018 od 25. 5. 2018)

primenjuje se od 1. 1. 2019. godine.