Pravilnik o posebnim elementima, odnosno kriterijumima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora u oblasti transporta opasne robe („Sl. glasnik RS”, br. 55/2018)

primenjuje se od 1. 1. 2019. godine.