Odluka o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova („Sl. glasnik RS”, br. 84/2018 i 86/2018)

primenjuje se od 1. 1. 2019. godine.