Odluka o izmeni i dopuni Odluke o uslovima i načinu rada deviznog tržišta („Sl. glasnik RS”, br. 86/2018)

primenjuje se od 1. 1. 2019. godine.