Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 30/2018)

član 4. ovog zakona primenjuje se od 1. 1. 2019. godine.