Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza („Sl. glasnik RS”, br. 48/2018)

odredbe člana 3. ovog pravilnika primenjuju se od 1. 1. 2019. godine.