Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije („Sl. glasnik RS”, br. 44/2018)

član 1. ovog zakona primenjuje se od 1. 1. 2019. godine.