Pravilnik o osnovnim zahtevima za medicinska sredstva („Sl. glasnik RS”, br. 65/2018 od 24. 8. 2018. godine), stupio na snagu 1. 9. 2018. godine
– primenjuje se od 1. 12. 2018. godine.