Pravilnik o izmeni Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila („Sl. glasnik RS”, br. 63/2018 od 17. 8. 2018. godine)
– stupa na snagu 15. 11. 2018. godine.