Zakon o transfuzijskoj medicini („Sl. glasnik RS”, br. 40/2017)

primenjuje se od 1. 1. 2019. godine.