Odluka o sadržini, rokovima i načinu dostavljanja podataka o međubankarskim naknadama („Sl. glasnik RS”, br. 69/2018)

primenjuje se od 17. 12. 2018. godine.