Obaveštavamo vas da su iz štampe izašli ING-PRO Sudsko-advokatski i Advokatski rokovnik za 2018. godinu

Kao i godinama unazad, Izdavačko društvo ING-PRO d.o.o. izdaje Sudsko-advokatski i Advokatski rokovnik za 2018. godinu.
Publikacija je prepoznatljivog i opšteprihvaćenog stila, u modernoj boji, visokog kvaliteta dvobojne štampe i izrade. Formati rokovnika: Sudsko-advokatski B5 – 17,5 cm x 24 cm, Advokatski rokovnik A5 – 13,5 cm x 21 cm

Prateći Dodatak u elektronskoj formi na CD-u (u posebnoj futroli na unutrašnjoj strani korice) u skladu je sa savremenim informatičkim zahtevima, ali i željama naših dugogodišnjih korisnika. Pretragom po adresarima u pdf formatu, pojednostavljeno je korišćenje i olakšana pretraga više stotine adresa i brojeva telefona, a u dodatne pogodnosti svakako spada i mogućnost čuvanja podataka s CD-a na računaru i štampanje potrebnih podataka.

Rokovnik izlazi na povećanom broju strana jer sadrži produženi sedmični sistem zaključno sa martom 2019. godine (zbog zakazivanja ročišta više meseci unapred i u narednoj godini).

 Rokovnik sadrži:

▪ Mesečni sistem
▪ Sedmični sistem (s državnim praznicima)
▪ Evidenciju rešenih predmeta po mesecima i finansije
▪ Sudske takse, advokatsku, javnobeležničku i javnoizvršilačku tarifu
▪ Dodatne priloge: Važni datumi, Pravoslavni kalendar za 2018, Važni telefoni, Ambasade, Srbija i Crna Gora u kilometrima, Merne jedinice, Telefonski imenik
 
Elektronski dodatak (na CD-u) sadrži zakone – ZPP, ZIO, ZOP, ZUS, ZUP, ZOVP, ZKP, ZOR, ZPD, ZIKS i KZ, polugodišnje izdanje e-časopisa Propisi u praksi iz 2017. godine, kao i:

▪ Obrasce iz oblasti izvršenja i obezbeđenja
▪ Adresare sudova, javnih tužilaštava, centara za socijalni rad, Državnog pravobranilaštva, ministarstva, policijskih uprava i stanica, kao i pregled jedinica lokalne samopurave
▪ Adresar arbitara i miritelja u postupku mirnog rešavanja radnih sporova
▪ Adresar izvršitelja
▪ Adresar sudskih veštaka
▪ Adresar javnih beležnika
▪ Adresar sudskih prevodilaca i tumača
▪ Adresar stečajnih upravnika
▪ Adresar advokata po advokatskim komorama

naziv izdanja

jedinična cena

PDV 10%

ukupna cena /kom.

Sudsko-advokatski rokovnik za 2018.

Format B5 (24 cm h 17 cm)

       990,00

99,00

        1.089,00

Advokatski rokovnik za 2018.       

Format A5  (21 cm h 13 cm)             

       990,00

    99,00

        1.089,00

Napomena:

Poštanski troškovi (van Beograda) i troškovi lične isporuke (u Beogradu) uračunati su u cenu za najmanje tri poručena rokovnika.

Narudžbinu za sudsko-advokatske rokovnike za 2018. godinu možete izvršiti na brojeve telefona: 011/2836-820, 2836-821, 2836-822, faksom ili pismenim putem, odnosno na imejl: office@ingpro.rs

Plaćanje:

Rok za plaćanje je 15 dana od dana isporuke, odnosno od dana izdavanja računa.