ING-PRO d.o.o. – Izdavačko društvo
Vele Nigrinove 16a, Beograd

 

Raspisuje konkurs za rad na određeno vreme, sa mogućnošću zasnivanja stalnog radnog odnosa, za radno mesto – urednik rubrike “Sudska praksa“ u Redakciji, u Nišu, jedan izvršilac

Opis radnog mesta
  1. Prikupljanje primera sudske prakse od stručnih saradnika, sudskih i drugih izvora,
  2. sređivanje i čitanje tekstova primera sudske prakse preuzetih od pomenutih izvora sa unosom ispravki eventualnih grešaka (korektura),
  3. ubacivanje tako pripremljenih sentenci u rubriku “Sudska praksa“ elektronskog pravnog izdanja Propisi.net, kao i povezivanje sa odgovarajućim propisima i članovima propisa, po utvrđenoj proceduri;
  4. 4. vođenje statističkih podataka u vezi sa sudskom praksom;
  5. 5. kontaktiranje sa pretplatnicima u vezi sa primedbama ili sugestijama za sudsku praksu;
Traženi uslovi:
  • visoka stručna sprema pravne struke,
  • napredno poznavanje rada na računaru (MS Office, Internet, mejl),
  • prednost kandidatima sa iskustvom u radu sa sudskom praksom i softverima za praćenje propisa,
  • inicijativa, upornost i predanost poslu,
  • odgovornost i efikasnost u radu.

Biografije kandidata koji ne ispunjavaju potrebna znanja i iskustva neće biti razmatrane.
Prijave slati isključivo na imejl: konkurs@ingpro.rs

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na intervju a odabrani kandidat proći će svu neophodnu obuku.

Redakcija ING-PRO