Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u februaru 2020. godine, u odnosu na januar 2020. godine, u proseku su više za 0,6%. Potrošačke cene u februaru 2020. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 1,9%, dok su u poređenju sa decembrom 2019. godine povećane u proseku za 1,2%.

Za poslednjih mesec dana (period: januar 2020. – februar 2020.) inflacija iznosi 0,6%.

Za poslednjih godinu dana (period: februar 2019. – februar 2020.) inflacija iznosi 1,9%.

Od početka godine (period: decembar 2019. – februar 2020.) inflacija iznosi 1,2%.

Prema podacima kretanja potrošačkih cena:

  1. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u februaru 2020. godine u odnosu na januar 2020. godine iznosi 100,6.
  2. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u februaru 2020. godine u odnosu na decembar 2019. godine iznosi 101,2.

Izvor: sajt RZS