Depolitizacija pri zapošljavanju i puna profesionalizacija zaposlenih na lokalu, biće uvedena novim zakonom čija primena počinje 1. decembra, izjavio je danas državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) Ivan Bošnjak.

On je dodao da je to način da oni koji imaju adekvatnu školsku spremu, kreativni su i doprinose efikasnosti i ekonomičnosti rada svoje lokalne samouprave, budu adekvatno i nagrađeni.

Na zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, koji uvodi službenički sistem na državni, pokrajinski i lokalni nivo, dugo se čekalo, rekao je Bošnjak u emisiji „Razgledice“ RTV, ističući da je važeći propis star 25 godina.

„Samim tim, bilo je vreme da se modernizuje način rada i odgovornost zaposlenih u lokalnim samoupravama“, ističe on dodajući da he Zakon o zaposlenima u AP i JLS deo paketa koji čini i Zakon o platama.

Državni sekretar je rekao da je to omogućilo i realizaciju projekta koji će pratiti primenu Zakona i održavanje seminara kojima će biti olakšano opštinama i gradovima da donesu nove sistematizacije, a biće definisano i koji se poslovi rade na lokalu.

Na konstataciju da je cilj svake male sredine privlačenje velikih investicija, Bošnjak je rekao da administracija treba da bude dodatni pokretač kako kod javnih, tako i kod privatnih investicija koje se ticu razvoja infrastrukture, odnosno omogucavaju otvaranje novih radnih mesta.

„Lokalne samouprave su i do sada dobijale različite nadležnosti, ali njihov odgovor na to nije bio adekvatan i zato smatramo da će, uz adekvatnu podršku i nadzor, a tamo gde bude potrebno i sankcionisanje Ministarstva i drugih nadležnih organa, moći da se kaže da su lokalne samouprave motor razvoja“, uveren je Bošnjak.

Pri donošenju Zakona MDULS je imao ozbiljnu podršku međunarodnih institucija, a partneri su bili Savet Evrope, Misija EU, kao i Stalna konferencija gradova i opština i sve jedinice lokalne samouprave koje su pokazale interesovanje, dodao je on.

„Zakon će omogućiti da, kada jednom preko depolitizovanog konkrusa udete u sistem javne uprave, možete preko internih konkrusa da prelazite iz jedne u drugu lokalnu samoupravu. Omogućiće da se ljudi preuzimaju iz pokrajinskih i lokalnih organa vlasti u republičke, što će, uz praćenje i ocenjivanje, uvereni smo, unaprediti kvalitet života u lokalnim samoupravama“, zaključio je Bošnjak.

Izvor: Tanjug