Naslovna Blog

Završena priprema novog Pravilnika o utvrđivanju profesionalnih bolesti

Novi Pravilnik o utvrđivanju profesionalnih bolesti je završen i proširena je lista profesionalnih bolesti koja treba da olakša dokazivanje obolevanja na radnom mestu. Novi Pravilnik...

Povezane elektronskim putem Matične knjige umrlih i Jedinstveni birački spisak

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave omogućilo je od 19. februara 2019. godine elektronsko povezivanje Matične knjige umrlih i Jedinstvenog biračkog spiska. Ministar državne uprave...

Predlog zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da...

Predsednik skupštinskog Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Petar Petrović izrazio je očekivanje da će se Predlog zakona o utvrđivanju činjenica o...

Usvojen Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o autorskom i srodnim pravima

Organizacija proizvođača fonograma Srbije-OFPS i Unija diskografa Srbije-UDS pozdravljaju odluku Vlade Republike Srbije kojom je na sednici održanoj dana 07. februara 2019. godine usvojila...

Priručnik za primenu jedinstvenog kodeksa šifara za unošenje i šifriranje podatka u evidencijama u...

Ministarstvo rada objavilo je Priručnik za primenu jedinstvenog kodeksa šifara za unošenje i šifriranje podatka u evidencijama u oblasti rada. Priručnik se moze preuzeti na...

„Službeni list Crne Gore“, br. 9/2019 od 8.2.2019. godine

Odluka o usklađivanju visine osnova za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje i visine materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite Odluka o usklađivanju mjesečnih novčanih...

„Službeni glasnik RS“ br. 11/2019 od 20.2.2019. godine

Ministarstva PRAVILNIK o prestanku važenja Pravilnika o legitimaciji radnika na određenim dužnostima u Ministarstvu unutrašnjih poslova PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o programu, načinu i...

Zakon o oružju i municiji

„Službeni glasnik grada Leskovca“, br. 3/2019 od 17.1.2019. godine

Poslovnik Skupštine grada Leskovca Odluka o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u Predškolskoj ustanovi "Milka Dimanić" Vlasotince za 2018. godinu

„Službeni glasnik grada Vranja“, br. 39/2018 od 27.12.2018. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Trgovište za 2018. godinu Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina i naknadi za zaštitu i...

Vlada povukla iz procedure Predlog zakona o uslugama

Na sajtu Advokatske komore Srbije objavljen je Zaključak Vlade Republike Srbije o povlačenja Predloga zakona o uslugama iz procedure. Klikom na link u nastavku, možete...

Produžen rok za zamenu starih oružnih listova za nove biometrijske isprave

Rok za zamenu starih oružanih listova za nove biometrijske isprave produžen je do 5. marta 2020. godine, predviđeno je Zakonom o izmeni Zakona o...

„Službeni list APV“, br. 6/2019 od 30.1.2019. godine

Pokrajinska uredba o postupku za dodelu pokrajinskih priznanja Pokrajinska uredba o postupku za dodelu Nagrade Autonomne pokrajine Vojvodine "Mihajlo Pupin" Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju...

„Službeni list grada Beograda“, br. 2/2019 od 29.1.2019. godine

Poseban kolektivni ugovor za ustanove kulture čiji je osnivač grad Beograd   Izvor: sajt Službenog lista grada Beograda  

„Službeni list opštine Inđija“, br. 3/2019 od 7.2.2019. godine

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Inđija i Pravobranilaštvu opštine Inđija

Početak rada Kol centra Advokatske komore Srbije za dodeljivanje branilaca po službenoj dužnosti

Advokatska komora Srbije na svom sajtu objavila je informaciju o početku rada Kol centra AKS za dodeljivanje branilaca po službenoj dužnosti. U nastavku, klikom na...

Tekstovi usvojenih zakona (“Sl. glasnik RS“, br. 10/2019)

U ''Službenom glasniku RS'', br. 10/2019 od 15.2.2019. godine objavljeni su tekstovi usvojenih zakona: Zakon o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju Zakon...

Kalendar poreskih obaveza

„Službeni list grada Kragujevca“, br. 2/2019 od 23.1.2019. godine

Odluka o odobravanju sredstava za realizaciju programa udruženja/organizacija u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti socijalne...

„Službeni list grada Kraljeva“, br. 3/2019 od 31.1.2019. godine

Pravilnik o uslovima obezbeđivanja i pružanja usluge lični pratilac deteta Pravilnik o merilima i kriterijumima za utvrđivanje učešća korisnika u ceni usluge ličnog pratioca deteta Program...

„Službeni list grada Subotice“, br. 3/2019 od 12.2.2019. godine

Rešenje o donošenju Programa postavljanja i održavanja dečijih igrališta na teritoriji grada Subotice za 2019. godinu Program rada Službe za budžetsku inspekciju grada Subotice za...

„Službeni list grada Niša“, br. 6/2019 od 8.2.2019. godine

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Operativnog štaba zimske službe Program mera za unapređenje uslova života na teritoriji grada Pirota u 2019. godini Program korišćenja sredstava...

„Službeni list opštine Šid“, br. 7/2018 od 8.2.2019. godine

Lokalni akcioni plan zapošljavanja opštine Šid za 2019. godinu

„Službeni list grada Sombora“, br. 1/2019 od 28.1.2019. godine

Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava na račun izvršenja budžeta grada Sombora Pravilnik o postupku donošenja finansijskih planova direktnih i indirektnih korisnika...

“Službeni list grada Kruševca“, br. 1/2019 od 21.1.2019. godine

Pravilnik o kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta grada Kruševca za sufinansiranje i finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti prevencije,...

„Službeni list grada Čačka“, br. 1/2019 od 24.1.2019. godine

Odluka o određivanju cene usluge Pomoć u kući Odluka o utvrđivanju cene za pružanje usluga privremenog smeštaja Odluka o utvrđivanju iznosa mesečne delimične naknade troškova komunalnih...

„Službeni list grada Pančeva“, br. 1/2019 od 24.1.2019. godine

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju Komisije za dodelu građevinskog materijala izbeglicama kroz Regionalni stambeni program - Stambeni projekat u Republici Srbiji...

„Službeni list grada Kikinde“, br. 2/2019 od 21.1.2019. godine

Plan mesta za postavljanje objekata, odnosno sredstava za oglašavanje Rešenje o utvrđivanju cena usluga za izradu urbanističkih akata za 2019. godinu Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i...

„Službeni list grada Zrenjanina“, br. 1/2019 od 9.1.2019. godine

Aneks Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture čiji je osnivač grad Zrenjanin

Ugovor o ekstradiciji između Srbije i SAD

Ugovorom o ekstradiciji između Srbije i SAD, o kome bi trebalo da se izjasni Narodna skupštine, ne predviđa izručenje ukoliko je reč o političkom...

Novine u Nacrtu zakona o sprečavanju korupcije

Novi Nacrt zakona o sprečevanju korupcije, koji je usaglašen sa expertizom GREKO eksperata, objavljen na sajtu Ministarstva pravde krajem prošle sedmice radi sprovođenja drugog...

„Službeni glasnik grada Jagodine“, br. 23/2018 od 24.12.2018. godine

Statut grada Jagodine Izmena Plana detaljne regulacije u delu bloka 2 u zoni 14 Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije centralne zone Jagodine dela bloka 10...

Predaja godišnjih finansijskih izveštaja za 2018. godinu Agenciji za privredne registre

1. Posebni informacioni sistem Agencije dostupan je korisnicima Agencija za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija) obavestila je putem svog sajta sve zainteresovane korisnike da...

Državni praznik – Sretenje, Dan državnosti Republike Srbije

Prema odredbama Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS“, broj 43/2001, 101/2007 i 92/2011, u daljem tekstu: Zakon), 15....

„Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 1/2019 od 11.2.2019. godine

Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti predškolske ustanove Pravilnik o dopuni Pravilnika o planu nastave i učenja za prvi ciklus...

„Službeni list grada Valjeva“, br. 3/2019 od 6.2.2019. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac,...

Nova opcija Propisa.net: paraleni pregled prečišćenog teksta i izvornih tekstova izmena i dopuna

Poštovani pretplatnici izdanja Propisi.net Želimo da vas obavestimo o novoj opciji u izdanju Propisi.net koja je rezultat poslovne politike konstantnog unapređivanja izdanja novim korisnim idejama,...

„Službeni list grada Novog Sada“, br. 5/2019 od 6.2.2019. godine

Program unapređenja socijalne zaštite grada Novog Sada u 2019. godini Program investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja Doma zdravlja "Novi Sad" Novi Sad za 2019. godinu Rešenje...

Komentar Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

1. UVOD Narodna skupština Republike Srbije donela je Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS” br. 113/2017 od...

„Službeni list CG – opštinski propisi“, br. 2/2019 od 15.1.2019. godine

Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Berane Program investicionih aktivnosti opštine Budva za 2019. godinu Program uređenja prostora opštine Budva za 2019. godinu Statut...

„Službeni list grada Užica“, br. 3/2019 od 29.1.2019. godine

Rešenje o utvrđivanju dozvoljenog broja vozila za obavljanje taksi prevoza Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Užica za 2019. godinu

Sazvano Jedanaesto vanredno zasedanje Narodne skupštine

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je Jedanaesto vanredno zasedanje Narodne skupštine za ponedeljak, 11. februar, sa početkom u 10 časova, na...

Usvojen Predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti

Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici od 7.2.2019. Predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti, kojim se uređuje sistem zdravstvene zaštite, njegova organizacija, društvena briga...

„Službeni list grada Loznice“, br. 19/2018 od 31.12.2018. godine

Odluka o izmenama i dopunama Statuta grada Loznice Odluka o rebalansu budžeta grada Loznice za 2018. godinu Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog...

Izvršni odbor NBS: Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 3,00%

Izvršni odbor Narodne banke Srbije (NBS) odlučio je da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 3%, saopštila je NBS. 2019. Referentna kamatna stopa (na godišnjem nivou,...

„Službeni list opština Srema“, 37/2018 od 28.12.2018. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Pećinci za 2018. godinu Odluka o budžetu...

„Službeni list grada Novog Pazara“, br. 8/2018 od 28.12.2018. godine

Procena ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća Strateški plan interne revizije za period 2019 - 2022. godine Rešenje o obrazovanju Interresorne komisije za procenu potreba...

Priprema se Nacrt zakona o poreklu imovine

Nacrt zakona o poreklu imovine uskoro će se pojaviti u javnosti, najavila je ministarka pravde Nela Kuburović, dodajući da se nada da će se...

Započela rasprava o Nacrtu strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji

Vlada Republike Srbije saopštila je da je javna rasprava o Nacrtu strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji započela i trajaće do 1....

Priprema se Zakon o potpunoj zabrani pušenja na javnim mestima

Ministarstvo zdravlja će slediti jasne instrukcije Svetske zdravstvene organizacije kada je u pitanju potpuna zabrana pušenja na javnim mestima. Predlog tog zakona se ubrzano...

Započela javna rasprava o Nacrtu medijske strategije

Vlada Republike Srbije saopštila je da je javna rasprava o Nacrtu strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji započela 31. januara i trajaće...

U toku je javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o...

U skladu sa Zaključkom 05 Broj: 011-861/2019 Odbora za privredu i finansije Vlade Republike Srbije od 31. januara 2019. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i...

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija sprovodi Javnu raspravu o Nacrtu zakona o trgovini

U skladu sa Zaključkom 05 Broj: 011-851/2019 Odbora za privredu i finansije Vlade Republike Srbije od 31. januara 2019. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i...

ING-PRO savetovanje: Aktuelna pitanja iz oblasti PDV-a

BEOGRAD Hotel „Palas”, Topličin venac 23 19. mart 2019. god. Teme: - primena mehanizma obrnute naplate (interni obračun), - PDV u građevini, - utvrđivanje momenta nastanka PDV obaveze i sticanje...

Savetovanje: Kompletno upoznavanje sa ZUP-om, uz primere dobre i loše prakse

u četvrtak, 21. 3. 2019. godine, od 10.00 do 16.00 časova, u Beogradu, hotel „Palas”, Topličin venac 23. Cilj savetovanja: Upoznavanje službenih lica koja rade u državnim...

Objavljen februarski broj časopisa Poslovni savetnik

Aktuelni elektronski broj kao i kompletna arhiva sa raznim pretragama dostupna je na sajtu www.poslovnisavetnik.net Časopis se objavljuje i u štampanom obliku. Klikom na pregled u...

„Službeni list grada Zaječara“, br. 1/2019 od 14.1.2019. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o koeficijentima za obračun i isplatu plata izabranih, imenovanih i postavljenih lica

Nastavlja se evidentiranje stvarnih vlasnika i posle 31.1.2019, kao trajna zakonska obaveza

Odredbom člana 17. stav 2. Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika propisana je obaveza registrovanih subjekata, osnovanih do 31. decembra 2018. godine, da evidentiraju...

Objavljen februarski broj časopisa Lege Artis – propisi u praksi

Aktuelni elektronski broj kao i kompletna arhiva sa raznim pretragama dostupna je na sajtu www.legeartis.rs. Časopis se objavljuje i u štampanom obliku. Klikom na link u...

Vodič za građane u postupku prometa nepokretnosti i promene imaoca prava na nepokretnosti

Informacioni sistem „ProNep“ („Promet nepokretnosti“) uspostavljen je da bi pojednostavio proceduru i uštedeo Vam vreme i novac u administrativnim procedurama koje se sprovode prilikom...

„Službeni list opštine Beočin“, br. 14/2018 od 29.11.2018. godine

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji opštine Beočin

„Službeni list grada Šapca“, br. 32/2018 od 28.12.2018. godine

Odluka o petom rebalansu budžeta opštine Vladimirci za 2018. godinu

„Službeni list grada Sremska Mitrovica“, br. 14/2018 od 21.12.2018. godine

Odluka o budžetu grada Sremska Mitrovica za 2019. godinu Kadrovski plan za organe grada Sremska Mitrovica za 2019. godinu Odluka o reprogramu duga i uslovnom otpisu...

Uverenje o državljanstvu od 1.2.2019. – elektronski

Od 1. februara građanima se neće tražiti uverenje o državljanstvu, jer je završen prenos u elektronski oblik. Nakon digitalizacije matičnih knjiga, kada su svi podaci...

Vrednovanje rada državnih službenika na osnovu Uredbe o vrednovanju radne uspešnosti državnih službenika

Rad činovnika u svim državnim organima ubuduće će biti procenjivan na osnovu nove Uredbe o vrednovanju radne uspešnosti državnih službenika, a prvi rezultati biće...

Najava novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Zoran Đorđević najavio je danas da će u 2019. biti usvojen novi zakon o bezbednosti...

Nacrt Zakona o javnim nabavkama nakon javne rasprave

Uprava za javne nabavke objavljuje Nacrt zakona o javnim nabavkama nakon sprovedene javne rasprave sa Izveštajem o sprovedenoj javnoj raspravi i obrazloženim primedbama i...

Iznos učešća u finansiranju zarada osoba sa invaliditetom za decembar 2018. god. – 34.974,50...

Izvršavanje zakonske obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom, shodno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS”, br. 36/2009 i 32/2013...

Novi neoporezivi iznosi za određena primanja zaposlenih i drugih lica – od 1. februara...

Na osnovu člana 12a stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 62/06,...

Prosečne bruto zarade po zaposlenom, novembar 2018.

Počev od podataka za januar 2018. godine Republički zavod za statistiku podatke o prosečnim zaradama po zaposlenom objavljuje po novoj metodologiji. Na osnovu Saopštenja ZR10...

Omogućen pristup Posebnom informacionom sistemu za dostavljanje finansijskih izveštaja za 2018. godinu

Agencija za privredne registre (APR) obaveštava sve zainteresovane korisnike da je od 22. januara 2019. godine, u okviru dela Finansijski izveštaji, omogućen pristup Posebnom...

Promena adrese u ličnoj karti pada na teret budžeta Republike Srbije

Vlada Republike Srbije usvojila je, na predlog Ministarstva unutrašnjih poslova, zaključak kojim se građani oslobađaju troškova izdavanja ličnih karata sa čipom i trajnih ličnih...

Tri najveće drastične promene koje će pretrpeti Krivični zakonik

Zakon "tri udarca", koji se odnosi na one koji su najmanje triput počinili nasilna krivična dela, jedan je od zakona čije će uvođenje razmatrati...

Uvođenje instituta “tri udarca“ u okviru izmena Krivičnog zakonika

Radna grupa Ministarstva pravde za izmenu Krivičnog zakonika održala je danas sastanak u plenarnom sastavu u Palati Srbija, na kojem su analizirane mogućnosti za...

Od 1.7.2019. uvodi se porez na prihode od seoskog turizma

Od 1. jula ove godine svi koji rade u seoskom turizmu moraće da plaćaju porez na prihod koji ostvare od pružanja ugostiteljskih usluga, saznaje...

Saopštenje Društva sudija Srbije povodom najavljenih izmena Krivičnog zakonika i Zakonika o krivičnom postupku

U nastavku prenosimo Saopštenje Društva sudija objavljeno na sajtu Društva 19.1.2019. godine ''Povodom najavljenih izmena Krivičnog zakonika i Zakonika o krivičnom postupku, kao mera koje...

U Predlogu zakona o zdravstvenom osiguranju izabrani lekar će davati bolovanje do dva meseca

Ukoliko se usvoji Predlog zakona o zdravstvenom osiguranju, koji je u skupštinskoj proceduri, izabrani lekar će pacijentima moći da otvori bolovanje do 60 dana,...

„Službeni list CG – Međunarodni ugovori“, br. 1/2019 od 24.1.2019. godine

Zakon o potvrđivanju Konvencije o radnim odnosima (javne službe) iz 1978. godine, broj 151 Zakon o potvrđivanju Amandmana na Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju...

Podsetnik važnosti pravnih akata

Propisi koji odloženo prestaju da važe ili čija odložena primena počinje u narednom periodu: Odluka o postupku po prigovoru i pritužbi korisnika finansijskih usluga („Sl....

Novi propisi za sprovođenje Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova

Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova („Sl. glasnik RSˮ, br. 125/2014, 104/2009 i 50/2018 – u daljem tekstu: Zakon) uređuje način i postupak mirnog...

Elektronsko poslovanje – regulativa i praksa

Cilj ovog teksta je kratak osvrt na zakonodavni okvir koji reguliše elektronsko poslovanje u zemlji, kao i da ukaže na neke novine koje je...

Osvrt na novi Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći

Na Trećoj sednici drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije dana 9. 11. 2018. godine, pored ostalih zakona, usvojen je i Zakon o besplatnoj...

Objavljene uredbe kojima se uređuje rad državnih službenika i službenika u autonomnim pokrajinama i...

U "Službenom glasniku RS", broj 2/2019 od 16. januara 2019. godine objavljene su sledeće uredbe: Na osnovu Zakona o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", br. 79/05,...

Građanima koji se samostalno uključuju u obavezno osiguranje, a ne plate doprinos u roku...

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) Srbije danas je saopštio da je izmenama zakona o PIO predvidjeno da građanima koji se samostalno...

Uskoro nova ovlašćenja inspekcijama

Preventiva u središtu svih aktivnosti, kontrola rizika, e-inspektor, prikriveni kupac - samo su neke od novina koje donosi izmena zakona o inspekcijskom nadzoru. Kako...

Izmenama Krivičnog zakonika strožije sankcije za krivična dela, silovanja, proizvodnje i trgovine narkoticima, kao...

Radna grupa za izmene i dopune Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014...

Penzijsko invalidsko osiguranje sezonskih radnika

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević prisustvovao je konferenciji za medije na temu „Angažovanje sezonskih radnika u poljoprivredi: novi zakonski...

Do 31.1.2019. poreski obveznici moraju izdati potvrdu o plaćenom porezu po odbitku

U obrazac PPP-PO unose se podaci o isplaćenim prihodima i plaćenom porezu po odbitku, izvršenim u periodu od 01.01. do 31.12.2018. godine, bez obzira...

Indeksi potrošačkih cena, decembar 2018.

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u decembru 2018. godine, u odnosu na novembar 2018. godine, u proseku su više za 0,1%. Potrošačke cene...

Odgovornost nesavesnih upravnika zgrada pred Sudom časti Privredne komore Srbije

U poslednje vreme veliki broj stanara imao je pritužbe na rad upravnika zgrada, posebno na firme koje se profesionalno time bave. Nesavesni upravnici trebalo...

Novi indikatori za računovođe, revizore i faktoring

Uprava za sprečavanje pranja novca je krajem prethodne i početkom 2019. godine donela nove indikatore za prepoznavanje sumnje da se radi o pranju novca...

Smernice za utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke i za evidentiranje stvarnog vlasnika registrovanog subjekta u...

Uprava za sprečavanje pranja novca je 8.1.2019. godine donela Smernice za utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke i smernice za evidentiranje stvarnog vlasnika registrovanog subjekta u...

Šta trebaju da znaju budući paušalaci

Automehaničar sigurno zarađuje preko šest miliona dinara godišnje, ali advokat verovatno ne. Koliki će iznos paušala plaćati sa sigurnošću mladi preduzetnik ne može da...

„Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 13/2018 od 17.12.2018.

Odluka o izmenama Odluke o budžetu Gradske opštine Kostolac za 2018. godinu - Rebalans 2 Odluka o izmenama Odluke o osnivanju Ustanove Kulturno-sportski centar "Kostolac"

Do 1.3.2019. advokati i adv. pripravnici da usklade bavljenje advokaturom sa odredbama zakona, statuta...

U nastavku prenosimo poziv AKB u celosti: ''Poštovane kolege, Odredbom člana 83. stav 1. tačka 9. Zakona o advokaturi („Sl.glasnik RS“ br.31/2011 i 24/2012 – odluka...

Veće kazne za napade na advokate

Radna grupa za izmene Krivičnog zakonika do kraja meseca bi trebalo da završi posao. Radna grupa koja radi na izmenama Krivičnog zakonika čiji je cilj...

Indeksi potrošačkih cena u 2018. godini

(januar, februar, mart, april, maj, jun, jul, avgust, septembar, oktobar, novembar, decembar) Godišnja stopa inflacije u Republici Srbiji je 2,0% (promena cena u decembru 2018....

Pripremljen Nacrt odluke o kućnom redu u stambenim zgradama u Beogradu

Nacrt Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama u Beogradu je pripremljen, i nakon što ga usvoji Gradsko veće, naći će se na dnevnom...

Odluka o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti...

Odluka je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 56/2018 od 18.7.2018. godine, stupila je na snagu 26.7.2018, a primenjuje se od 1.1.2019.

Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 3,0%. Period važenja REFERENTNA KAMATNA STOPA (utvrđuje Izvršni odbor NBS) -...

„Službeni list grada Smedereva“, br. 6/2018 od 30.11.2018. godine

Program za dopunu Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Smedereva Zaključak o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama, kao polazne...

„Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 1/2019 od 10.1.2019. godine

SPORAZUM o saradnji u oblasti poljoprivrede između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Ministarstva poljoprivrede i prehrambene sigurnosti Kraljevine Lesoto MEMORANDUM o razumevanju...

U toku je registracija stvarnih vlasnika do 31.1.2019. godine

U Agenciji za privredne registre (APR) su se evidentirala 122 stvarna vlasnika od 31. decembra 2018. godine, kada je omogućen pristup Centralnoj evidenciji stvarnih...

Niža kazna uz priznanje prekršaja kod prestupa otkrivenih od strane tržišne ili inspekcije rada

Najveća novina u radu inspekcija od ove godine je mogućnost nagodbe. Već od 1. januara 2019. godine nižu kaznu uz priznanje prekršaja, mogu dobiti...

Novim penzionerima penzija samo preko računa

Penzionerima u Srbiji će penzije od ove godine biti isplaćivane preko tekućih računa, najavio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje. To je u...

Uskoro izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju

Uskoro bi Zakon o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015, 106/2016 - autentično tumačenje i 113/2017 - autentično tumačenje - dalje: Zakon)...

Počela primena izmena Zakona o matičnim knjigama

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Vlade Republike Srbije saoštilo je danas da su izmene i dopune Zakona o matičnim knjigama, koje predviđaju mogućnost...

Predlog za izmenu Ustava u skupštinskoj proceduri pre marta 2019.

Ministarka pravde Nela Kuburović izjavila je danas da očekuje da će pre marta Skupštini biti upućen predlog za izmenu Ustava, što je jedan od...

Primenjivanje umanjenja zarada od 5% kod određenih korisnika javnih sredstava

Prema mišljenju Ministarstva finansija broj 401-00-05214/2018-03 od 31.12.2018. godine, počev od plata, odnosno zarada za januar 2019. godine vršiće se umanjenje za 5% kod...

Informacije o porezu na imovinu i drugim izvornim javnim prihodima preko Jedinstvenog informacionog sistema...

Informacije o porezu na imovinu i drugim izvornim javnim prihodima od 1. januara su dostupne na klik građanima, privredi i državi preko Jedinstvenog informacionog...

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim...

Primedbe, predlozi, sugestije i komentari na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar dostavljaju se...

NBS preuzela deo nadležnosti Poreske uprave

Narodna banka Srbije (NBS) 1. januara 2019. godine preuzela je deo nadležnosti Poreske uprave koje se odnose na izdavanje i oduzimanje ovlašćenja za obavljanje...

Pravilnici iz oblasti oporezivanja potrošnje PDV stupili na snagu 1.1.2019.

Pravilnici iz oblasti oporezivanja potrošnje PDV, čija rešenja olakšavaju poslovanje i smanjuju troškove privrednih subjekata i drugih lica koja učestvuju u određenim postupcima koje...

Elektronska prijava sezonskih radnika u poljoprivredi

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srbije Branislav Nedimović najavio je da će između 7. i 15. januara početi elektronsko prijavljivanje sezonskih...

Prikrivena kupovina kao alat u borbi protiv sive ekonomije

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Vlade Republike Srbije saopštilo je da će u 2019. godini incpektorima biti na raspolaganju još jedan alat u...

Preciznije uređivanje oblasti rada elektronske uprave

Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici od 27.12.2018. godine, više uredbi kojima se preciznije uređuje oblast rada elektronske uprave. Uredbom o bližim uslovima za...

Najniža i najviše osnovice doprinosa za 2019. godinu

Saglasno inoviranom Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 –...

Kretanje industrijske proizvodnje – novembar 2018. godine

Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u novembru 2018. godine veća je za 7,6% u odnosu na prosek prethodne godine, a u periodu januar–novembar 2018....

Ekonomska kretanja u Republici Srbiji, 2018. godina – procena –

Svi podaci o ekonomskim kretanjima u 2018. godini, izneti u ovom pregledu, procenjeni su na osnovu dostupnih i do sada objavljenih podataka. Prikazani pokazatelji...

Prva presuda da PIO penzioneru vrati uzeti deo penzije

U Srbiji je doneta prva presuda kojom sud nalaže Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje da jednom penzioneru nadoknadi iznos koji mu je...

Najavljene izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju

Ministarka pravde u Vladi Republike Srbije, Nela Kuburović, najavila je da će naredne godine biti promenjen Zakon o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS",...

Korisničko uputstvo za refakciju i oslobađanje od plaćanja PDV-a

Poreska uprava je na svom sajtu objavila uputstvo. Klikom na link u nastavku možete ga preuzeti: Korisničko uputstvo za refakciju i oslobađanje od plaćanja PDV-a

U prioritetima Ministarstva za rad u 2019. godini, reorganizacija centara za socijalni rad

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević predstavio je dosadašnje rezultate rada Ministarstva i najavio planove i projekte koji će se...

Prosečne zarade po zaposlenom, oktobar 2018. godine

Prosečna zarada (bruto) obračunata za oktobar 2018. godine iznosila je 69.012 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 49.901 dinar. Rast...

Iznos učešća u finansiranju zarada osoba sa invaliditetom za decembar 2018. god. – 34.506,00...

Izvršavanje zakonske obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom, shodno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS”, br. 36/2009 i 32/2013...

Poreske obaveze po osnovu ugovora o pravima i obavezama direktora bez zasnivanja radnog odnosa

Prema članu 3. stav 4. Zakona o radu („Sl. glasnik RSˮ, br. 24/2005… i 113/2017), pod pojmom direktor podrazumeva se direktor, odnosno lice koje...

Obaveze poslodavca u slučaju povrede na radu ili profesionalnog oboljenja zaposlenih

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu i podzakonski propisi posebnu pažnju posvećuju obavezama poslodavaca po osnovu nastanka povreda na radu ili profesionalnih oboljenja. Članom...

APR upostavlja Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika

Agencija za privredne registre će do 31. decembra 2018. godine uspostaviti Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika kojoj će se pristupati sa internet stranice Agencije. Šta je...

Obaveza plaćanja članarine Privrednoj komori Srbije od 1.1.2019. godine

Prema Zakonu o privrednim komorama („Sl. glasniku RS”, br. 112/2015 – u daljem tekstu: Zakon), od 1. januara 2017. godine članovi Privredne komore Srbije...

Pripremljene izmene Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom

Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku u Vladi Republike Srbije, Slavica Đukić Dejanović, izjavila je da je njen kabinet pripremio izmene...

Vlada usvojila Predlog zakona o centralnom registru stanovništva

Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici Predlog zakona o centralnom registru stanovštva, kojim će se obezbediti stvaranje objedinjenog, ažurnog registra u elektronskoj formi. Uspostavljanjem...

Vlada usvojila uredbu o isplati dodatka na penzije do novembra 2019.

Vlada Srbije usvojila je uredbu kojom se omogućava da penzioneri s najmanjim primanjima do novembra sledeće godine dobiju uz redovni mesečni ček i dodatak...

Doneti propisi za sprovođenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama

U ''Službenom glasniku RS'', br. 99/2018 od 18.12.2018. godine, objavljeni su propisi za sprovođenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama: Odluka...

Osnovni elementi poreske kontrole od 1. januara 2019. godine

Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RSˮ, br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr....

Analiza trajanja vansudskog poravnanja

Jedan postupak vansudskog poravnanja u proseku traje samo 33 dana, odnosno 161 dan kraće od sudskog postupka, a prosečni troškovi poravnanja iznose 1.500 dinara...

Zakon o sudskim taksama

Oslobađanje od plaćanja sudskih taksi u cilju promovisanja posredovanja

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, kojim se stranke podstiču da svoje sporove reše mirnim putem, medijacijom ili na drugi sporazuman...

„Službeni list grada Vršca“, br. 14/2018 od 8.12.2018. godine

Odluka o izmenama Odluke o održavanju čistoće Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja i održavanja službenih vozila Gradske uprave grada Vršca

Prihodi u novcu i u naturi i lična potrošnja domaćinstava – III kvartal 2018....

Anketom o potrošnji domaćinstava prikupljaju se podaci o prihodima i potrošnji domaćinstava, odnosno podaci o osnovnim elementima lične potrošnje. Uporedni pregled prihoda u novcu i...

Zakon o ulaganjima

Zakon o energetici

Zakon o robnim rezervama

Zakon o šumama

Zakon o porezima na imovinu

Zakon o javnom dugu

 

Zakon o igrama na sreću

Zakon o javnoj svojini

Zakon o budžetskom sistemu

Zašto baš Propisi.net?

Zato što je pregledan i jednostavan i ne zahteva nikakvu specijalnu obuku za korišćenje (user friendly). Zato što je moguć pristup neograničenom broju...

Pravo zaposlenog na priznavanje troškova prevoza na službenom putovanju

Prema članu 118. stav 1. tačka 2) Zakona o radu, zaposleni ima pravo na naknadu troškova, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o...

Nova pravila za odlazak u penziju u 2019. godini

Nova godina donosi i nova zakonska pravila za napuštanje radnog mesta. Svaki zahtev koji se podnese posle 31. decembra podleže novim uslovima, koji su...

Zakon o carinskoj službi

Carinski zakon

Zakon o stečaju

Komentar Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS” broj 95/2018 od...

Zakon o privrednim društvima

Zakona o radu

Potrošačke cene – inflacija za novembar 2018. godine

Republički zavod za statistiku saopštio je da su potrošačke cene u Srbiji u novembru 2018. godine, u odnosu na oktobar 2018. godine, u proseku...

Preduzetnici – prijava i odjava iz evidencije obveznika dostavljanja finansijskih izveštaja za 2018. godinu

Obaveštenje Agencije za privredne registre: Agencija za privredne registre obaveštava sve preduzetnike koji su u toku 2018. godine počeli da vode poslovne knjige po sistemu...

Novine u Zakonu o carinskoj službi

Uvećanje osnovnog koeficijenta Skupština Srbije usvojila je novi Zakon o carinskoj službi kojim se reguliše pravo na uvećanje osnovnog koeficijenta za obračun plata za 20 odsto, mlađim...

Tekstovi usvojenih zakona (“Sl. glasnik RS“, br. 95/2018)

U ''Službenom glasniku RS'', br. 95/2018 od 8.12.2018. godine, objavljeni su tekstovi usvojenih zakona. U nastavku, klikom na link preuzmite njihove tekstove: 95/2018 (Zakoni)

Usvojeni budžet za 2019. godinu i finansijski zakoni

Skupština Srbije usvojila je danas budžet za 2019. godinu kojim su predviđeni prihodi od 1.246,2 milijarde dinara, a rashodi 1.269,1 milijardu, tako da će...

Usvojen Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja

Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja koji predviđa uvođenje centralne baze podataka o obveznicima doprinosa za socijalno osiguranje,...

U planu uvođenje obaveznog osiguranja od povreda na radu radi naknade štete

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević formirao je tri radne grupe, i to Radnu grupu za izradu Nacrta zakona o...

Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou od 3,00%

Na sednici od 6. 12. 2018. godine Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 3,0%. Donoseći takvu...

Spoljnotrgovinska robna razmena Srbije – oktobar 2018. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Srbije za period januar–oktobar 2018. godine iznosi: – 37.700,4 miliona dolara – porast od 18,3% u odnosu na isti period prethodne...

Sprovođenje izvršenja kada je u izvršnoj ispravi kao dužnik označena Republika Srbija

U nastavku preuzmite Dopunu informacije NBS, Sektora za prinudnu naplatu o sprovođenju izvršenja kada je u izvršnoj ispravi kao dužnik označena Republika Srbija: Dopuna informacije...

Anketa o radnoj snazi, III kvartal 2018. godine

U svom Saopštenju za javnost br. 328 od 30. 11. 2018. godine Republički zavod za statistiku objavio je uporedne podatke o radnoj snazi za...

Kretanje industrijske proizvodnje – oktobar 2018. godine

Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u oktobru 2018. godine veća je za 3,2% nego u oktobru 2017. godine, a veća je i za 11,7%...

Održana obuka iz oblasti javnih nabavki

- obuka je održana - BEOGRADSKA POSLOVNA ŠKOLA I KOMPANIJA ING-PRO DOO BEOGRAD ZAJEDNIČKI ORGANIZUJU KOMPLETNU OBUKU IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI   od 29.11. do 1.12.2018. godine, Beogradska...

Dinamika isplate penzija i novčanih naknada

Saglasno članu 108. st. 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS”, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05,...

Kvartalni bruto domaći proizvod u Republici Srbiji – treći kvartal 2018. godine

Republički zavod za statistiku objavio je rezultate obračuna kvartalnog bruto domaćeg proizvoda, prema proizvodnom i rashodnom pristupu, u tekućim i stalnim cenama, za treći...

Reformski zakoni pred poslanicima

Set reformskih zakona koji je pred poslanicima predstavlja zdrav temelj za napredak društva jer će oni za konačan rezultat imati dalje povećanje investicionih aktivnosti,...

Zakoni u proceduri

U nastavku možete preuzeti tekstove predloga zakona: PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU PREDLOG ZAKONA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH...

Iznos učešća u finansiranju zarada osoba sa invaliditetom za novembar 2018. god. – 33.125,50...

Izvršavanje zakonske obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom, shodno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS”, br. 36/2009 i 32/2013...

Prosečne zarade po zaposlenom, septembar 2018. godine

Prosečna zarada (bruto) obračunata za septembar 2018. godine iznosila je 66 251 dinar, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 47...

Povećanje osnovnog kapitala konverzijom obaveza

Prema inoviranom članu 146. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RSˮ, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018 – u daljem...

Zabrana zapošljavanja u javnom sektoru do kraja 2019.

Vlada je usvojila više predloga zakona a između ostalog i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom...